FSE/ESF Forum social européen/European Social Forum - Oрганизиране на Европейския социален форум (ЕСФ)
[FSE/ESF Forum social européen/European Social Forum]
Back to the frontpage
MALMÖ 2008 | ATHENA 2006 | LONDON 2004 | PARIS 2003 | FIRENZE 2002
FSE-ESF - Menu
Prep Process (EPA-AEP)
About ESF 2012
About Istanbul 2010
About Malmö 2008
About Athens 2006
About London 2004
About Paris 2003
About Firenze 2002

Europe on the move
European Conferences/Manifestations
Analysis/ statements for a better world

Social Forums in the World
World Social Forum
Southern Africa Social Forum (SASF)
South Asia Social Forum (SASF)
Mesopotamia Social Forum

European Social Forum Networks
Correos de los movimientos sociales
Public services
Charter // another Europe
Education

Memoria Viva
Tools and contents
Athens 2006 Reports
London 2004 Reports
Paris 2003 Reports
Other docs Paris 2003
Social Movements

FSE-ESF [ACCESS WORKSPACE]
NEW WORKSPACE
OPEN ESF HOMEPAGE

FSE-ESF [MAILING LIST]
ESF-FSE LISTS
- EUROPEAN LIST (fse-esf)
- FRENCH LIST (CIFs)
- ALL THE LISTS

FSE-ESF [SEARCH]
SEARCH IN THE SITE
ADVANCED RESEARCH
 
// Prep Process (EPA-AEP) // About Athens 2006


Oрганизиране на Европейския социален форум (ЕСФ) [bg] | de | el | en | es | fr | it | pt | ro
16 February 2007

Покана да се включите в процеса, за да се постигне по-всеобхватен ЕСФ. 

Процесът за организиране на Европейския социален форум (ЕСФ) се нуждае от вашия принос!

Покана да се включите в процеса, за да се постигне по-всеобхватен ЕСФ.

ХАЙДЕ ДА УЧАСТВАМЕ В КОНСУЛТАЦИИТЕ ПО ПРОГРАМАТА НА ЕСФ – ПЪРВА СТЪПКА В НОВАТА МЕТОДОЛОГИЯ НА ПРОЦЕСА НА ЕСФ.

Следващият Европейския социален форум ще се проведе в Атина през април 2006г.

След опита от Флоренция, Париж и Лондон чувстваме нуждата да реформираме подготвителната методология, формата и територията на Форума, като целим следното:
- да привлечем възможно най-много движения, мрежи, организации, индивиди, които да се присъединят към глобалното движение на международно, регионално, национално, местно ниво.
- да се подобри силата на европейските социални движения да работят и да се борят заедно за различна Европа, основаваща се на мира и правата, отхвърляйки войната, неолиберализма, расизма, сексизма, патриархалността.
- да се подчертае и засвидетелства разнообразието от опит в социалната борба
- да се задълбочи способността за водене на диалог между различните подходи и идентичност, за да се направи стъпка напред в дефинирането на алтернативни политики и практики.
- да се подобри и да се съдейства на общуването между движенията и организациите, работните мрежи, изграждането на общи програми, кампании, дейности, мобилизация.

За да се постигне тази цел, желаем да включим възможно най-много организации, работни мрежи и всякакви видове колективи и единици в определянето на програмата на следващия ЕСФ.

Следващото подготвително събрание за ЕСФ ще бъде в Прага между 20 и 22 май и там ще се решават темите и приоритетите, които ще се дискутират на ЕСФ.

Каним всички вас да се включите в Подготвителното събрание. Каним всички вас да участвате в обширните консултации, които организираме из цяла Европа.

УЧАСТИЕТО В КОНСУЛТАЦИИТЕ Е МНОГО ЛЕСНО!

1. Посетете Интернет страницата http://workspace.fse-esf.org и се регистрирайте

2. изберете “consultation” и отговорете на следните въпроси:

* КАКВИ ТЕМИ БИХТЕ ИСКАЛИ ДА СЕ ДИСКУТИРАТ НА СЛЕДВАЩИЯ ЕСФ? * КАКВИ, СПОРЕД ВАС, СА ПИОРИТЕТИТЕ НА РАЗЛИЧНА ЕВРОПА, КЪМ КОЯТО СЕ СТРЕМИМ?

3. Можете също така да изпратите елестронно съобщение на: infoprog@fse-esf.org

4. Отговорите не бива да превишават 200 знака по отделно.

5. Крайният срок да отговорите е 10 май.

Напомняме ви, че главните теми на предишния ЕСФ бяха: 1. Война и мир 2. Демокрация и фундаментални права 3. Социална справедливост и солидарност: Срещу приватизацията (Дерегулация), за Работниците, Социалните права и Правата на жените 4. Корпоративна глобализация и Глобална справедливост 5. Против расизма, дискриминацията и крайната десница: за равенство и различност 6. Екологична криза, против Неолиберализъм и за Устойчиво развитие на обществото

МОЛЯ, ПОМОГНЕТЕ НИ ДА РАЗПРОСТРАНИМ ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЦЯЛА ЕВРОПА

ЗАЕДНО ЗА РАЗЛИЧНА ЕВРОПА

Подготвително събрание за ЕСФ


 
article au format texte pour impression Print this article
IN THE SAME SECTION

- ESF06 - Consultation Stage 2 (en) | en
- ESF2006 Thematic Consultation (en) | bg | de | el | en | es | fr | it | pt | ro
- Let’s build a wall and smash it down! (en) | en
- MemoLab / CreaLab (en) | en
FSE/ESF Forum social européen/European Social Forum
Website built with SPIP, free-software | Hosted by the RAS, Union and Organization Network | CONTACTS | WEBMASTER | FRONT |ADMIN