[FSE/ESF Forum social européen/European Social Forum]
Back to the frontpage
MALMÖ 2008 | ATHENA 2006 | LONDON 2004 | PARIS 2003 | FIRENZE 2002
 
FSE-ESF - Menu
Prep Process (EPA-AEP)
About ESF 2012
About Istanbul 2010
About Malmö 2008
About Athens 2006
About London 2004
About Paris 2003
About Firenze 2002

Europe on the move
European Conferences/Manifestations
Analysis/ statements for a better world

Social Forums in the World
World Social Forum
Southern Africa Social Forum (SASF)
South Asia Social Forum (SASF)
Mesopotamia Social Forum

European Social Forum Networks
Correos de los movimientos sociales
Public services
Charter // another Europe
Education

Memoria Viva
Tools and contents
Athens 2006 Reports
London 2004 Reports
Paris 2003 Reports
Other docs Paris 2003
Social Movements

FSE-ESF [ACCESS WORKSPACE]
NEW WORKSPACE
OPEN ESF HOMEPAGE

FSE-ESF [MAILING LIST]
ESF-FSE LISTS
- EUROPEAN LIST (fse-esf)
- FRENCH LIST (CIFs)
- ALL THE LISTS

FSE-ESF [SEARCH]
SEARCH IN THE SITE
ADVANCED RESEARCH
 

Europejskie Forum Społeczne (EFS) jest otwartym forum, na którym obywatelskie grupy społeczne, oraz ruchy opowiadające się przeciw neoliberalizmowi i światu zdominowanemu przez pieniądz oraz jakakolwiek formę imperializmu, a zarazem zaangażowane w budowanie społeczeństwa skupionego na człowieku gromadzą się w celu wyrażenia swych przekonań, przeprowadzania demokratycznych debat, formułowania propozycji, otwartego dzielenia się doświadczeniami oraz budowania sieci kontaktów w celu organizowania efektywnych akcji.

FSE/ESF Forum social européen/European Social Forum -
Read this introduction text in [ DE | EL | EN | ES | FR | IT | LT | PL | PT | RO | RU | UK ]Prep Process (EPA-AEP) Latest articles
- 23rd and 24th of May 2011 in Paris (en) (May 2011)
- European Assembly in Budapest, 4-6 March 2011 (en) (February 2011)
- EPA PARIS, october 23-24, 2010 (en) | fr (October 2010)
- Climate Justice Movements call in Istanbul (en) (July 2010)
- ISTANBUL 2010 - ESF CALL of the 4th of july (en) (July 2010)
Go to the Brasilian WSF website Go to the Indian WSF website Go to the African WSF website

INFO...INFO...INFO...INFO...INFO...
INDIGNADOS, the march to Brussels: who we are, where are we going, why do we do it
MEMORY CONTENTS
 
NEXT ESF / FSE 2008
MALMÖ - STOCKHOLM

Go to the website
WSF January 26th 2008
ACTION / MOBILISATION DAY

To the website

ALL THE NATIONAL ESF

FSE/ESF Forum social européen/European Social Forum
Website built with SPIP, free-software | Hosted by the RAS, Union and Organization Network | CONTACTS | WEBMASTER | FRONT |ADMIN