FSE/ESF Forum social européen/European Social Forum - PL
[FSE/ESF Forum social européen/European Social Forum]
Back to the frontpage
MALMÖ 2008 | ATHENA 2006 | LONDON 2004 | PARIS 2003 | FIRENZE 2002
FSE-ESF - Menu
Prep Process (EPA-AEP)
About ESF 2012
About Istanbul 2010
About Malmö 2008
About Athens 2006
About London 2004
About Paris 2003
About Firenze 2002

Europe on the move
European Conferences/Manifestations
Analysis/ statements for a better world

Social Forums in the World
World Social Forum
Southern Africa Social Forum (SASF)
South Asia Social Forum (SASF)
Mesopotamia Social Forum

European Social Forum Networks
Correos de los movimientos sociales
Public services
Charter // another Europe
Education

Memoria Viva
Tools and contents
Athens 2006 Reports
London 2004 Reports
Paris 2003 Reports
Other docs Paris 2003
Social Movements

FSE-ESF [ACCESS WORKSPACE]
NEW WORKSPACE
OPEN ESF HOMEPAGE

FSE-ESF [MAILING LIST]
ESF-FSE LISTS
- EUROPEAN LIST (fse-esf)
- FRENCH LIST (CIFs)
- ALL THE LISTS

FSE-ESF [SEARCH]
SEARCH IN THE SITE
ADVANCED RESEARCH
 
// fse-esf.org

PL

Europejskie Forum Społeczne (EFS) jest otwartym forum, na którym obywatelskie grupy społeczne, oraz ruchy opowiadające się przeciw neoliberalizmowi i światu zdominowanemu przez pieniądz oraz jakakolwiek formę imperializmu, a zarazem zaangażowane w budowanie społeczeństwa skupionego na człowieku gromadzą się w celu wyrażenia swych przekonań, przeprowadzania demokratycznych debat, formułowania propozycji, otwartego dzielenia się doświadczeniami oraz budowania sieci kontaktów w celu organizowania efektywnych akcji. 
 
FSE/ESF Forum social européen/European Social Forum
Website built with SPIP, free-software | Hosted by the RAS, Union and Organization Network | CONTACTS | WEBMASTER | FRONT |ADMIN